Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar: en de kinderen dan?

U gaat als partners uit elkaar, maar blijft toch aan elkaar verbonden, omdat u samen kinderen heeft. Om te zorgen dat u na het verbreken van uw relatie duidelijkheid creëert voor u als ouders en de kinderen, is het verstandig een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Dit plan is gericht op de toekomst en hierin staan afspraken van ouders over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Ouderschapsplan

De wetgever heeft het opstellen van een ouderschapsplan voor ouders van minderjarige kinderen die gaan scheiden verplicht gesteld. Dit zodat ouders gedwongen worden om over de toekomst van hun kinderen na te denken. Mede om te voorkomen dat het geschil door de rechter moet worden beslecht.

In een ouderschapsplan moet verplicht worden opgenomen:

  • Waar het kind na de echtscheiding gaat wonen;
  • Zorgverdeling (omgangsregeling), wanneer de kinderen bij de vader/moeder verblijven;
  • Hoe ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke kwesties;
  • Verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen;
  • Hoe het kind vanaf vijf jaar en ouder bij het maken van de afspraken in het het ouderschapsplan is betrokken.

Wat nu als geen ouderschapsplan kan worden gemaakt

Als het de ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken en dit kan worden aangetoond bij de rechter, zal de rechtbank daarover een oordeel vellen.