Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan is een ingrijpende gebeurtenis. Emoties kunnen hoog oplopen, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat vertelt u waar u recht op heeft, zorgt dat u overzicht houdt en werkt samen met u naar de beste oplossing.

Wie kunnen wij helpen

Er zijn verschillende samenlevingsvormen:

– huwelijk;

Als je trouwt, ontstaat sinds 1 januari 2018 automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat eigendom en schulden die er voor het huwelijk al waren van die echtgenoot blijven, erfenissen en schenkingen ook van die echtgenoot blijven evenals de vruchten daarvan. Ingeval niet kan worden bewezen dat het eigendom betreft van een van beiden, wordt het vermoed van beiden te zijn. Om te zorgen dat duidelijk is wat precies bij aanvang van het huwelijk al eigendom was, of om juist iets gemeenschappelijk eigendom te laten worden, of om af te kaarten wat een redelijke vergoeding betreft die een ondernemer bij het einde van het huwelijk dient te betalen dienen huwelijkse voorwaarden te worden gemaakt.

Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechtbank, zodat bijstand van een advocaat verplicht is.

– geregistreerd partnerschap;

Als uit het geregistreerd partnerschap geen kinderen zijn geboren, kan het geregistreerd partnerschap worden ontbonden, zonder tussenkomst van de rechtbank. In dat geval moet een beëindigingsovereenkomst worden opgesteld door een advocaat. Zijn er wel kinderen geboren, of kunt u geen afspraken maken, dan is een procedure bij de rechtbank – net als bij echtscheiding – vereist.

De ontbindingswijze is het enige verschil tussen geregistreerd partnerschap en huwelijk. De juridische gevolgen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn gelijk.

– samenlevers (al dan niet met contract). 

Samenleven kan met of zonder samenlevingsovereenkomst. Opvallend verschil met een huwelijk/geregistreerd partnerschap is dat er geen recht op partneralimentatie bestaat en dat geen aanspraak op verdeling van de ouderdomspensioenen bestaat. Uw samenlevingscontract kan anders bepalen. Een ander belangrijk verschil is dat u niet automatisch samen ouders bent voor de wet (link juridisch ouderschap) en samen het gezag over uw kind uitoefent (link gezag).

U kunt uit elkaar zonder dat een procedure met bijstand van een advocaat bij de rechtbank vereist is. Maar het uiteengaan heeft gevolgen, waarbij soms de hulp van een advocaat of mediator nodig is. Zeker als er kinderen zijn of u samen een huis heeft.

Hoe kunnen wij helpen

Kort gezegd zijn er twee methoden om de gevolgen van het uit elkaar gaan te regelen:

Scheidingsmediation

In scheidingsmediation probeert u samen tot afspraken te komen, met hulp van een mediator. Een mediator is een neutrale partij, die beide partijen begeleidt. De mediator legt de juridische positie van beiden uit, kijkt waar partijen raakpunten hebben en bespreekt de opties om tot afspraken te komen. De mediator biedt hierbij ruimte om emoties te bespreken.

De voordelen van mediation zijn dat de kosten beperkt kunnen zijn, de afspraken beter worden nageleefd en de communicatie tussen partijen beter is, wat vooral voor de kinderen belangrijk is. 

Het is belangrijk dat de mediator actuele kennis heeft én de vaardigheden om partijen tot afspraken te laten komen. Deze kennis en vaardigheden zijn gegarandeerd. Onze mediator, Laura Mulders, heeft zich als familierechtadvocaat gespecialiseerd en is gecertificeerd als scheidingsmediator bij de Vereniging Familierechtadvocaten en scheidingsmediators.

Ieder eigen advocaat

U kun ook kiezen voor een eigen familierechtadvocaat, wat zowel Bianca Blom als Laura Mulders zijn. Overleg vindt dan plaats met de door uw ex-partner in te schakelen advocaat, mogelijk met een viergesprek. U hoeft dus niet als partijen tegenover elkaar te staan.

Een eigen advocaat is per definitie partijdig en heeft uw belangen voor ogen. Dit betekent niet dat geen oog meer is voor andere belangen, maar wel dat voor u wordt opgekomen. Vooral als partijen individuele ondersteuning nodig hebben, is een eigen advocaat aan te raden.   

Kunnen geen afspraken worden gemaakt, dan zal de rechtbank beslissen.

Als op een van bovenstaande manieren afspraken worden gemaakt, dan kunnen de afspraken worden vastgelegd in een convenant. De rechtbank bepaalt vervolgens dat het convenant tussen u beiden zal gelden.

Eén van onze advocaten bespreekt de verschillende mogelijkheden met u, om te kijken wat bij u past. De kosten zullen daarin ook worden betrokken.