Mediation

Ons kantoor faciliteert ook mediation. Dat wil zeggen dat betrokkenen onder begeleiding van een bemiddelaar – die tevens advocaat is – de gevolgen van het einde van hun relatie regelen.

Deze bemiddelaar is tweezijdig partijdig, dat wil zeggen dat beide posities van betrokkenen door de mediator worden uitgelegd. U zult onder begeleiding met elkaar in gesprek gaan, om zo hopelijk met elkaar de meest passende afspraken te kunnen maken om de gevolgen van de echtscheiding te regelen.

Voordeel van de mediation is niet alleen dat het geld en tijd bespaart, maar vooral dat u communiceert over datgene wat betrokkenen daadwerkelijk als probleem beschouwen.