Partneralimentatie

Partneralimentatie is de bijdrage in het levensonderhoud die de ene partner aan de andere partner voldoet.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Partneralimentatie bestaat alleen voor ex-echtgenoten of ex geregistreerde-partners. Voor samenwoners bestaat deze verplichting niet, tenzij anders overeengekomen in de samenlevingsovereenkomst.

Waarom partneralimentatie

Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan, kiezen de partners voor een lotsverbondenheid met elkaar, die blijft bestaan na het huwelijk. Immers door de wet zijn diverse juridische gevolgen aan het huwelijk verbonden.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn partijen verplicht elkaar het nodige te verschaffen en zijn zij daardoor samen een bepaalde mate van welstand gewend. Partneralimentatie dient om deze welstand voort te zetten.

Wanneer betaal je partneralimentatie

Behoefte

Allereerst is belangrijk wat partijen nodig hebben: de behoefte. Dat kan worden bepaald door te kijken naar wat partijen gewend waren toen zij nog samen waren. Vaak wordt aangesloten bij de zogenaamde hofnorm, die bepaalt dat na het huwelijk ieder van partijen 60% van het besteedbaar inkomen nodig heeft om te kunnen leven. Niet is aangesloten bij 50% van het besteedbaar inkomen, omdat alleen leven duurder is dan samen.

De rechtbank eist wel dat de onderhoudsgerechtigde zijn/haar behoefte concreet maakt en onderbouwt dat die 60% van het besteedbaar inkomen nodig is.

Vervolgens dient te worden bepaald of de onderhoudsgerechtigde zelf in deze behoefte kan voorzien, of dat dit redelijkerwijs van hem/haar kan worden verlangd: “de verdiencapaciteit”. Alleen wat er daarna aan behoefte overblijft, is het bedrag wat maximaal door de onderhoudsplichtige voldaan dient te worden.  Dit hangt uiteraard ook nog samen met wat een onderhoudsplichtige kan betalen: de “draagkracht”.

Draagkracht

Welk bedrag een partner vervolgens kan betalen, noemen we “draagkracht“.

De draagkracht is afhankelijk van het huidige of te verwachte inkomen. Het gaat erom dat de partner nú in staat is het bedrag te voldoen. Om de draagkracht te berekenen wordt gebruik gemaakt van zowel het te verwachte inkomen als de te verwachten uitgaven. Deze berekening wordt door een advocaat gemaakt.