Corona-crisis: het is NOW or never

Door de corona-uitbraak en overheidsingrijpen zijn veel ondernemingen plotseling in zwaar weer gekomen. Daarom moet slagvaardig worden gehandeld, want een faillissement kan voor sommige ondernemingen ineens op de loer liggen. Juist in deze tijden is van belang om juiste keuzes te maken.

Hoe om te gaan met doorlopende loonkosten? Ontslag van de werknemer(s) aanvragen bij het UWV op bedrijfseconomische gronden is uiteraard een optie. De overheid heeft dit echter willen tegengaan door een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat werknemers in dienst kunnen blijven. Dit betreft de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Hierdoor ontstond het beeld dat 90% van loonkosten gecompenseerd zullen worden. Maar klopt dit beeld ook?
Inmiddels is de inhoud van de regeling tot 1 juni 2020 bekend en is duidelijk dat de meeste ondernemers de komende periode in de praktijk niet slechts 10% van de loonkosten hoeven door te betalen, maar de loonlasten in werkelijkheid hoger zijn.

Ondernemers die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies lijden, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen. Let wel: slechts naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% worden dus 90% van de loonkosten vergoed, maar bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies t.o.v. de omzet van 2019 wordt dat (50% omzetverlies x 90%) 45% van de totale loonsom, etc. Bij de aanvraag geef je dus je verwachte omzetdaling op en achteraf wordt vastgesteld waar je uiteindelijk recht op had. Wij adviseren zorgvuldig om te gaan met het schatten van je omzet, zo voorkom je een terugvordering achteraf.

80% VOORSCHOT VAN UWV
Bovendien ontvangt de ondernemer niet direct de volledige vergoeding, maar keert het UWV slechts 80% als voorschot uit. In het laatste voorbeeld zou je dus met 50% omzetverlies in de eerste periode (50% x 90% x 80%) 36% van de loonkosten vergoed krijgen. Bovendien wordt rekening gehouden met de loonkosten zoals deze waren in januari 2020, dus als de loonkosten daarna zijn verhoogd, komen deze niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor veel ondernemers is deze tegemoetkoming onvoldoende. Loonkosten zijn immers vaak het grootste deel van de totale bedrijfskosten. Helaas is het wedden op twee paarden tot 1 juni 2020 niet mogelijk. De overheid heeft namelijk in eerste instantie als voorwaarde gesteld, dat tijdens de periode dat deze tegemoetkoming wordt ontvangen, geen ontslag op bedrijfseconomische gronden kan worden gevraagd. Een reeds gedane aanvraag kan overigens wel nog worden ingetrokken.

GOED AFWEGEN
Het is dus belangrijk goed af te wegen welke route wordt gekozen. Het ontslag aanvragen of gebruik maken van de NOW-regeling. Dat zal anders worden vanaf 1 juni 2020. Vanaf juni a.s. komt het kabinet immers met een tweede steunpakket. De precieze regels zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar wel is aangekondigd dat ontslagaanvraag vanaf juni 2020 wel mogelijk zal zijn als een bedrijf gebruik maakt van de NOW-regeling. Overigens geldt zelfs als je gaat voor ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen, zal je aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Simpel is het dus allemaal niet. Wel kun je met een rekenvoorbeeld aantonen dat bijvoorbeeld nog een grote loonsom moet worden voldaan, die niet voor vergoeding in aanmerking komt, waardoor deze lasten – ondanks NOW-regeling – niet langer op te brengen zijn.

Let wel, wacht niet te lang, want je kunt NOW voor de periode tot 1 juni 2020 aanvragen tot en met zondag 31 mei 2020, het is dus NOW or never.

Stay safe!

Geef een reactie