Now and forever?


Inmiddels zijn we weer een periode van Corona-maatregelen verder en zien wij om ons heen dat veel zelfstandigen zijn gewend aan het “nieuwe normaal”. Ondernemers blijken veerkrachtig te zijn en velen hebben zich op creatieve wijze aangepast aan de beperkingen van de huidige maatschappij.


De impact van de Corona-crisis op de Nederlandse economie blijkt minder sterk dan gemiddeld in de Europese Unie. Wat de invloed hierop is geweest van de door onze overheid genomen maatregelen, is echter nog onbekend. Duidelijk is wel dat de overheid de steunmaatregelen geleidelijk aan het
afbouwen is.


Hoe overleven tijdens de voortdurende corona-crisis
In een eerdere column bespraken wij één van deze maatregelen in de vorm van de NOWmaatregelen. We bespraken de NOW maatregel die inmiddels bekend staat als de NOW1.


Op dit moment zijn we al beland bij de NOW3, welke regeling nog steeds is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%)
kunnen subsidie aanvragen. Kortom, het omzetverlies moet per januari 2021 groter zijn om nog voor subsidie in aanmerking te komen. Deze derde variant van de NOW is per 1 oktober jl. van start gegaan en is aan te vragen vanaf 16 november jl. Dit kan dan ook met terugwerkende kracht tot 1
oktober 2020 worden verzocht.

Vanuit de PRO is op maandag 23 november jl. een leerzame Webinar aangeboden, waarin Kees Leijs van Kop of Munt Accountantskantoor de NOW3 uiteen heeft gezet. In dit artikel zetten wij nogmaals de belangrijkste voorwaarden van de NOW3 op een rij, voor het geval je deze Webinar gemist zou hebben, zodat jij als ondernemer kan zien of je voor deze regeling in aanmerking komt.

Inhoud NOW3
Om te beginnen kent de NOW3 drie tijdvakken. NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021, NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021 en NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021. Per tijdvak daalt de maximale vergoeding van de loonsom. In het eerste tijdvak betreft dit nog maximaal 80% van de loonsom, in het tweede tijdvak daalt dit naar 70% en in het laatste tijdvak daalt dit nog verder naar 60% van de loonsom.


Belangrijk om te vermelden, is dat voor elk tijdvak afzonderlijk een beroep kan worden gedaan op NOW3. Het maakt ook niet uit of je eerder een beroep hebt gedaan op NOW1 en/of NOW2. De te ontvangen subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (en als je toen als werkgever geen
loonsom had, de loonsom van april 2020).


Voor de berekening van de omzetdaling wordt voor alle tijdvakken de omzet gedurende een te kiezen driemaandse periode vergeleken met een vierde van de omzet van 2019. Er wordt vastgehouden aan vergelijking met de omzet van 2019, omdat de omzet in dat jaar nog niet is
vertekend als gevolg van de coronacrisis.


In de eerdere NOW-regelingen kreeg de werkgever een korting op de subsidie als hij tijdens de regeling om bedrijfseconomische redenen ontslag aanvroeg bij het UWV. Dit is veranderd: de aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft geen invloed op de hoogte van de
subsidie. Uiteraard dient de werkgever nog steeds te voldoen aan de “normale” ontslagregels.


Wij wensen alle ondernemers die in zwaar weer verkeren heel veel sterkte toe in deze moeilijke corona-tijd. Mochten er vragen zijn, schroom niet deze aan ons te stellen!

Geef een reactie