Ook tijdens corona hebben kinderen recht op hun vader én moeder

Als ondernemer beleven we op dit moment roerige tijden. Daar is al veel over geschreven, zo ook door ons kantoor. Naast de zakelijke gevolgen die bijna iedere ondernemer ondervindt, hebben de corona-maatregelen ook grotere gevolgen voor het privéleven van nagenoeg iedere ondernemer. Je ouders niet fysiek kunnen zien, het missen van contact met vrienden,
zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Ondernemers benaderen ons echter ook met vragen over de omgang met hun kind(eren) en dan met name de vraag op welke wijze de omgangsregeling al dan niet aangepast moet worden door de corona-maatregelen.

Deze vraag was bij aanvang van de door de overheid ingestelde maatregelen en afgekondigde adviezen van het RIVM nog lastig te beantwoorden. Simpelweg omdat we nog nooit met een dergelijke situatie te maken hebben gehad. Rechters hebben ondertussen meer duidelijkheid gegeven: de omgangsregeling loopt in principe gewoon als normaal door, waarbij de richtlijnen van het RIVM opgevolgd moeten worden. Dit betekent dat ouders die niet bij elkaar wonen gedurende de omgangsregeling fysiek contact kunnen hebben met hun kinderen (zonder 1,5 meter afstand), zolang zij geen corona- ziekteverschijnselen hebben.
Het belang van het kind staat voorop, die gebaat is bij het voortzetten van de structuur en regelmaat van de bestaande regeling, juist in tijden waarin alles op z’n kop staat.


Ondertussen is ook geprocedeerd over angst voor besmetting omdat de partner van vader en haar dochter een risicogroep betroffen. Ook in dat geval oordeelde de rechter dat, alhoewel te begrijpen is dat vader extra voorzichtig is gezien de risico’s voor zijn familie, dit zijn keuze betreft en niet de omgang tussen moeder en kind tegenstaat. Met andere woorden: vader wordt verplicht om de omgangsregeling na te komen. Mocht hij menen dat dit teveel risico voor zijn thuissituatie oplevert, dan staat het hem vrij om na een verblijf bij moeder het kind niet bij hem te laten verblijven. Kortom, of een ouder het verantwoord
vindt om het kind na contact met de andere ouder weer in huis te nemen, is ter beoordeling van en de verantwoordelijkheid van die ouder.


Ook heeft de rechtbank ‘eigenrichting’ gesanctioneerd. Een ouder die twee maanden het contact tussen de kinderen en de andere ouder heeft weerhouden, zonder volgens de rechter goede gronden, resulteert in een beslissing waarbij de tijd met de andere ouder wordt ingehaald.


Ook betekent de corona-crisis niet dat een ouder geen fysiek contact mag hebben met het kind, zelfs niet als de andere ouder bij haar/zijn ouders woont (die op leeftijd zijn). Tenslotte wordt in een andere zaak overwogen dat het feit dat de kinderen niet naar school gaan, niet betekent dat de vakantieregeling ingaat. Nu het onderwijs thuis doorgang vond, geldt de reguliere zorgregeling.

Omgang kan – volgens de RIVM richtlijnen – niet plaatsvinden als een ouder of kind hoest of niest en koortsverschijnselen en/of benauwdheidsklachten heeft. In zo’n geval kan tijdelijk een oplossing worden gezocht in afspraken over contact met de andere ouder via Skype, Face time of telefoon. Ouders dienen in dat geval een passende oplossing te vinden, om te zorgen dat de kinderen verstoken blijven van contact met de andere ouder. Er is immers
voor hen al genoeg veranderd.


Mocht je voor jouw specifieke situatie duidelijkheid wensen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef een reactie