Ondernemen en zwanger: hoe doe je dat?

Balans vinden tussen werk en privé is voor niemand makkelijk. Als zwangere ondernemer kom je daarbij voor een extra uitdaging te staan. Dit hebben wij inmiddels beiden ondervonden. De eerste kantoorbaby sinds de opening van MuldersBlom advocaten is een feit: Liva, dochter van Laura Mulders, is op 31 juli geboren. De zwangerschap stelden ons beiden voor de nodige vragen. Wat moet je allemaal regelen als ondernemer?

Inkomen

Allereerst loop je als ondernemer natuurlijk aan tegen het feit dat als je niet werkt, je ook geen inkomen hebt. Dit betekent dus vier maanden geen omzet, maar wel kosten. Vanuit de overheid kun je mogelijk aanspraak maken op de zogenaamde ZEZ-uitkering, waardoor je zestien weken lang een bruto minimumloon ontvangt. Dit jaar is het minimumloon bijvoorbeeld vastgesteld op € 1.680,00 bruto voor 21 jaar en ouder. Dit bruto minimumloon is in veel gevallen onvoldoende om én de kosten (zowel privé als zakelijk) tijdens je verlof te kunnen blijven doorbetalen én jezelf hetzelfde inkomen te blijven uitkeren.

Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Let hierbij wel op de polisvoorwaarden: bij steeds meer verzekeringen geldt een periode vanaf acceptatie waarbinnen zwangerschap niet gedekt is. Dit kan oplopen van drie maanden tot bijvoorbeeld een jaar. Mocht je in die periode zwanger raken, dan geeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering geen dekking. In sommige gevallen kan je dan gebruik maken van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV, die een dergelijke clausule niet kent. Aanmelden voor deze verzekering moet echter wel binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie. Ben je al langer ondernemer, dan gaat deze variant niet op.

Bij deze vrijwillige verzekering geldt bovendien dat je – behalve een maandelijkse premie die je betaalt tot aan je verlof – geen recht hebt op de voornoemde ZEZ-uitkering.

Het is dus verstandig om bij een kinderwens goed op de voorwaarden van de verzekering te letten én te bedenken of de uitkering daarvan voldoende is om ook de lasten door te blijven betalen. Je kunt dit natuurlijk ook oplossen door voorafgaand aan je zwangerschapsverlof voldoende buffer te creëren.

Voor de partner in loondienst is de wet sinds 1 juli 2020 aangepast, waardoor de partner maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het salaris. Dit geldt voor partners waarvan het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Balans

Naast het inkomensaspect is ook van belang hoe je de continuïteit van je onderneming waarborgt, terwijl je er zelf niet bent. Dit vergt het maken van goede afspraken met de overige ondernemingspartner(s) en/of werknemers. Het is belangrijk dat het werk wordt voortgezet alsook dat het verlof voldoende wordt voorbereid. Zo is van belang dat je op tijd het werk kan neerleggen om je voor te bereiden op de komst van een kind of bij eventuele onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap Onnodige stress moet worden voorkomen. Voor ons was noodzakelijk om tijdig te stoppen met het aannemen van nieuwe zaken en heldere afspraken te maken over de waarneming en bereikbaarheid tijdens afwezigheid.

Over een week opereert ons kantoor weer in op volle kracht en is ook mr. Laura Mulders weer helemaal klaar om zowel haar huidige als nieuwe cliënten te bedienen!

Geef een reactie