Opgeruimd staat netjes!


Het nieuwe jaar is al weer even begonnen en dat betekent bij ons op kantoor dat de bezem door kantoor is gegaan. Dossiers zijn gearchiveerd, bureaus zijn leeggemaakt en mappen met onder andere literatuur zijn weer netjes in de kast opgeborgen. Een frisse en nette werkplek zorgt voor structuur en geeft de geest ruimte om helder na te denken. In de advocatuur is dat zeker geen overbodige luxe.

Opruimen betekent daarnaast natuurlijk ook het weggooien van overbodige spullen, of in ons geval het vullen van de papierbak met overbodig papier. Op dat moment valt ons op hoeveel papier er in ons beroep in omloop is of – beter gezegd – hoe weinig er nog digitaal wordt gewerkt. Wij als Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation doen uiteraard ons uiterste best om zoveel mogelijk digitaal te werken en proberen waar mogelijk duurzaam te werken. Brieven aan wederpartijen en cliënten versturen wij nagenoeg uitsluitend digitaal.

Helaas lopen wij er tegenaan dat stukken toch vaak gewoon geprint moeten worden. Dit aangezien procederen bij de rechtbank nog steeds niet digitaal kan, waardoor stukken aan de rechtbank altijd per post (en dus geprint in veelvoud) moeten worden verzonden. De gedane poging vanuit de
Rechtspraak om te digitaliseren, met het in 2012 geïnitieerde project KEI (Kwaliteit en Innovatie), is helaas faliekant mislukt. Dit gebeuren heeft wel een slordige € 220 miljoen gekost.

Voor ons advocaten betekent dit vandaag de dag nog steeds alles uitprinten en stukken in meervoud naar de rechtbank sturen. Hoeveel exemplaren hangt af van de betreffende procedure. In het geval een cliënt het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank staat doorgaans hoger beroep open. Bij het gerechtshof dienen de processtukken uit de eerste aanleg (de stukken die over en weer zijn ingediend bij de rechtbank) maar liefst in vijfvoud te worden aangeleverd, met eventueel nog een exemplaar voor iedere belanghebbende bij die zaak. In sommige zaken gaan dit om pakken papier van wel een halve meter hoog! Flink wat bomen dus…. Duurzaam omgaan met papier zit er dus voor ons voorlopig nog niet in.

Wel denken wij dat het als ondernemer interessant is om de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te blijven volgen. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanwege financiële voordelen die daaraan verbonden kunnen zijn. Zo kun je denken aan beschikbare
subsidies/voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen waaronder bijvoorbeeld de zogenaamde milieu-investeringsaftrek (MIA). Door te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je aanspraak maken op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Je mag dan een bepaald percentage van de investering aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Je kunt op kantoor al snel besparen op zowel het verbruik van verlichting en elektriciteit door bewust om te gaan met energie. Vergeet verder die plastic wegwerpbekers en kies voor al dan niet
gepersonaliseerde mokken. Op ons bureau prijken er al zeer unieke exemplaren.

Geef een reactie