Door Corona later dan gepland in het huwelijksbootje gestapt? Ben je dan in gemeenschap van goederen getrouwd of gelden eerder opgestelde huwelijkse voorwaarden?

Zoals in onze voorgaande blog aangegeven zien wij 2020 als het beste liefdesjaar in een decennium, nu de minste echtscheidingen zijn aangevraagd. Aan de andere kant hebben nog niet getrouwde stellen hun liefde niet kunnen of willen bezegelen met een huwelijk, door alle beperkende Corona maatregelen. Maar wat nu als de huwelijkse voorwaarden al waren opgesteld bij de notaris, maar het huwelijk is uitgesteld om de ceremonie/feest goed te kunnen vieren?

Vermogensregime

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018, wat het geval zal zijn bij corona-uitgestelde huwelijken, geldt de zogenaamde ‘beperkte’ gemeenschap van goederen. Kort gezegd blijft hierbij onder andere hetgeen iedere echtgenoot vóór het huwelijk al had van die echtgenoot en alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen van samen. Als je dit stelsel niet wenst, dan worden huwelijkse voorwaarden gemaakt.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voorafgaand aan het huwelijk als tijdens het huwelijk worden gesloten (of tijdens het huwelijk worden gewijzigd). Wel dient rekening te worden gehouden bij huwelijkse voorwaarden die pas tijdens het huwelijk worden aangegaan of gewijzigd, dat de vermogensrechtelijke situatie die daardoor is ontstaan, mogelijk een verdeling/verrekening met zich meebrengt voor de periode tot de (nieuwe) huwelijkse voorwaarden ingaan.

Huwelijkse voorwaarden krijgen pas enige betekenis als daadwerkelijk gehuwd wordt; vanaf dat moment krijgen zij werking. In beginsel is in de wet geen termijn opgenomen waarbinnen gehuwd moet worden als huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

Hof Amsterdam: huwelijkse voorwaarden gelden

Recent is door het hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:2347) een zaak aan de orde geweest waarin een stel 11 jaar na het opstellen van huwelijkse voorwaarden waren gehuwd. Het betrof een tweede huwelijk van de man en het geschil betrof het vermogensregime na het overlijden van de man, voor de nalatenschap van zijn achtergebleven vrouw. Het hof overwoog dat in dit geval de voorwaarden blijven gelden. Dit zou anders kunnen zijn indien door tijdsverloop of andere omstandigheden het huwelijk dat partijen (uiteindelijk) aangaan niet het huwelijk is dat zij beoogden te sluiten toen zij de huwelijkse voorwaarden maakten en hun wil niet langer strookt met hetgeen zij eerder hebben afgesproken.  Dit kon de achtergebleven vrouw niet bewijzen. In beginsel blijven reeds getekende huwelijkse voorwaarden ‘in de lucht hangen’ en gaan deze gelden zodra het huwelijk alsnog wordt voltrokken.

Rechtbank Den Haag: huwelijkse voorwaarden gelden niet

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2020:1044) komt precies tot de andersom luidende conclusie dat de voorwaarden die in 2006 waren opgesteld, met het oog op een bepaalde vermogensrechtelijke situatie waren opgesteld, die in de drie jaren daarna gewijzigd was. Zo had de man zijn sportschool verkocht en heeft hij dit geld (onder meer) aangewend voor de aankoop van de echtelijke woning en de storting van een bedrag van € 200.000 in een lijfrenteplan.

Tip

Om deze onduidelijkheid te voorkomen, is verstandig om een keer vlak voor het huwelijk de huwelijkse voorwaarden te laten controleren en bevestigen/wijzigen, nu de financiële situatie ondertussen gewijzigd kan zijn en aanleiding kan geven anders over de invulling van de voorwaarden te denken. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de huwelijkssluiting zelf door te laten gaan en de ceremonie en/of feest ter viering daarvan later te laten plaatsvinden.