Heersende gekte op de huizenmarkt: wat betekent dit voor de waardebepaling van de woning bij echtscheiding?

Lig je in echtscheiding en wordt de woning verkocht of neemt de ene partner de woning over? Gezien de snelle waardestijgingen van woningen in de huidige woningmarkt kan onenigheid ontstaan over de waarde van de woning en het moment waarop deze waarde moet worden vastgesteld.

Het is iedereen wel bekend dat de huizenprijzen ongekend hard stijgen. Is de woning getaxeerd? Een paar maanden later kan de woning weer meer waard zijn. Bij de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap kan deze situatie tot geschillen leiden. Immers tegen welke waarde zal de woning in de verdeling worden betrokken en op welk moment dient de waarde te worden vastgesteld?  Bij eerst genoemde vraag kan ook nog in geschil zijn of aangesloten moet worden bij de getaxeerde marktwaarde of een door de woningmarkt vast te stellen “verkooprijs”. Deze column spitst zich echter toe op de vraag op welk moment de waarde moet worden vastgesteld.

Bovengenoemde vraag stond centraal in een zaak die zich recent voor deed bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8314).

Huwelijksvermogensrecht: waarde en waardering

Wanneer sprake is van een echtscheiding dient de huwelijksgemeenschap te worden verdeeld. Dit geldt ook voor de gezamenlijke woning van de gewezen echtgenoten. Alvorens overgegaan kan worden tot verdeling van de woning dient de waarde hiervan te worden vastgesteld. Hoe de waarde van een onroerende zaak moet worden vastgesteld is echter niet geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De wet kent dus geen maatstaven waar rekening mee gehouden kan worden bij de waardering van een woning. Als peildatum voor de waardering van de woning zal in beginsel de datum van de feitelijke verdeling worden aangehouden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bij het Hof Arnhem-Leeuwarden was een zaak aan de orde waarbij partijen waren overeengekomen dat de man de echtgelijke woning zou overnemen. In geschil was echter tegen welke waarde dit diende te gebeuren. De man had een taxatierapport overgelegd van 3 juni 2021 waarin de waarde op € 525.000,- werd vastgesteld. Dit betrof dus een recente taxatie, gezien de beschikkingsdatum van 31 augustus. De vrouw stelde echter dat de woning verkocht zou kunnen worden voor € 645.000,-. Hiertoe heeft zij een eerder e-mailbericht van een makelaar van 22 februari 2021 overgelegd.

Het hof is tot het oordeel gekomen dat, ondanks het recente taxatierapport van meneer, de woning opnieuw getaxeerd moest worden. Uitgegaan moet worden van een waarde die zo dicht mogelijk bij het moment van verdelen wordt vastgesteld. Dit gelet op het feit van algemene bekendheid dat in de huidige markt de waarde van woningen snel stijgt.

Tip

  • Houd bij het bepalen van het moment waarop de waarde van de te verdelen echtelijke woning wordt vastgesteld rekening met het tijdsverloop waarin de woning in waarde kan gaan stijgen om geschillen te voorkomen. Dit kun je doen door een peildatum met elkaar af te spreken waarop de woning bindend tussen partijen wordt getaxeerd;
  • Houd bij het aanvragen van een voorlopig financieringsaanbod rekening met de beweging op de huizenmarkt en bouw dus voldoende financiële ruimte in bij de financiering om teleurstellingen achteraf te voorkomen.