Is flexibel werken het nieuwe normaal geworden?

Eind juni verviel de thuiswerkplicht, waarna die plicht zo snel als die ging ook weer terug kwam.

Van kantoren wordt verwacht dat zij kunnen schakelen, thuis werken is immers de norm geworden. Ook bij ons op kantoor vonden afspraken met cliënten digitaal plaats, bijvoorbeeld via video-bellen. Maar hoe zal dit straks worden nadat het “normale” leven weer begint in de post-coronatijd? Hoe ziet het werkende leven eruit in de wereld na COVID en waar dien jij als werkgever rekening mee te houden?  

Flexibiliteit

Bij ons op kantoor vinden er inmiddels al weer een behoorlijke tijd fysieke afspraken plaats op kantoor. Wij hebben een grote spreekkamer en vergadertafel, dus die 1,5 meter afstand handhaven is voor ons geen probleem. Voor andere advocatenkantoren ligt dit soms anders. Vooral in de binnenstad van Amsterdam zijn er talloze advocatenkantoren te vinden die weinig kantooroppervlakte tot hun beschikking hebben, waarbij de bureaus nagenoeg tegen elkaar aan staan en ruimtes regelmatig ook slecht geventileerd zijn. In dat geval moeten kantoren flexibel zijn, maar ook kunnen uitgaan van de flexibiliteit van hun cliënten. Wij ondervinden dat onze klanten het immers heel belangrijk vinden om fysiek met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Een oplossing kan worden gevonden in het huren van een flexibele kantoorruimte of vergaderruimte om je klanten te ontvangen.

Plicht maar ook recht?

Niet alleen van je klanten maar ook ten aanzien van je werknemers blijft flexibiliteit de komende tijd het sleutelwoord. In de advocatuur lopen de wensen en behoeftes wat betreft het thuiswerken nogal uiteen. Terwijl beginnende advocaten graag op kantoor zijn om ‘on the job’ te leren, vinden senior advocaten het werken vanuit huis soms juist fijn.

Als onderneming zal je dus een balans moeten vinden in het enerzijds tegemoet komen aan je ervaren krachten, maar anderzijds het belang niet uit het oog te verliezen om nieuwe krachten de gelegenheid te bieden om voldoende kennis en kunde op te doen van ervaren collega’s.

Maar wat zegt de wet eigenlijk over thuis werken en wie is er dan verantwoordelijk? Op dit moment ligt er een initiatiefwetsvoorstel (“Wet werken waar je wil”) om werknemers een wettelijk recht te geven om hun werk thuis uit te voeren. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen zullen wij daar in één van onze volgende columns op terugkomen.

Uiteraard zijn er  nu al bestaande regels te vinden ten aanzien van deze verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn regels opgenomen voor ‘plaatsonafhankelijke arbeid’ en hieronder valt ook het thuiswerken. In het besluit is bijvoorbeeld opgenomen dat de werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen.

Verder geldt dat als werknemers thuiswerken, de werkgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Jij als werkgever moet immers zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Dit geldt dus ook voor de thuiswerkplek van je werknemer en vloeit voort uit de ‘zorgplicht’ van de werkgever. 

Al met al komen er in de toekomst waarschijnlijk meer regels rondom het thuiswerken. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation zal jullie op de hoogte houden van al deze ontwikkelingen.